środa, 25 stycznia 2012

Szybka interpretacja przepisów zawartych w ACTA

Dla wszystkich, którzy swoją wiedzę nt. ACTA czerpią tylko i wyłącznie z takich portali jak kwejk.pl  przygotowałem krótkie omówienie wzbudzających kontrowersje przepisów, które zawiera w sobie ta umowa.


ACTA - Anti-Counterfeiting Trade Agreement - Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrobionymi między Unią Europejską i jej Państwami Członkowskimi, Australią, Kanadą, Japonią, Republiką Korei, Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi, Królestwem Marokańskim, Nową Zelandią, Republiką Singapuru, Konfederacją Szwajcarską i Stanami Zjednoczonymi Ameryki 
Kwestia 1 - ACTA omawiana w tajemnicy


Po przyjęciu przez Radę w dniu 14 kwietnia 2008 r. wytycznych negocjacyjnych, w 
dniu 3 czerwca 2008 r. rozpoczęły się negocjacje. Umowę zawarto w dniu 15 
listopada 2010 r., a tekst parafowano w dniu 25 listopada, po 11 rundach negocjacji. Komitet Rady ds. Polityki Handlowej na bieżąco informował ustnie i pisemnie 
państwa członkowskie UE o negocjacjach. W ramach rotacyjnej prezydencji UE 
prowadzono negocjacje w sprawie egzekwowania sankcji karnych, w oparciu o 
stanowiska jednomyślnie uzgodnione i przyjęte przez Radę na forum Coreperu. O 
postępach informowano też regularnie Parlament Europejski, podczas trzech debat 
plenarnych w 2010 r., za pośrednictwem Komisji Handlu Międzynarodowego 
(INTA) oraz komisarza De Guchta. W dniu 24 listopada 2010 r. Parlament 
Europejski przyjął rezolucję popierającą ACTA.Jak widać nie jest to do końca prawda, umowa ta już w 2008 roku została przyjęta do negocjacji przez Radę UE. Od 25 listopada 2010 mamy możliwość przeczytania tej umowy w ogólnodostępnej platformie eur-lex - więc od roku i dwóch miesięcy każdy może poznać treść tej umowy. Czego oczekiwaliście? Że Tusk nada specjalne orędzie telewizyjne ws. ACTA?  Jedyny zarzut jaki według możemy obecnie stawić polskiemu rządowi w tej kwestii, to odsunięcie konsultacji społecznych, zignorowanie opinii publicznej.


Kwestia 2 - ACTA narzuca...


Każdej Stronie pozostawia się swobodę określenia właściwego sposobu wprowadzania w życie postanowieńniniejszej Umowy w ramach własnego systemu prawnego i praktyki. Niniejsza Umowa nie narusza  przepisów prawa Stron dotyczących dostępności, nabywania,  zakresu i utrzymywania w mocy praw własności intelektualnej. Niniejsza Umowa nie tworzy obowiązku stosowania przez Stronę środków w przypadku, gdy dane prawo własności intelektualnej nie jest chronione na podstawie przepisów ustawowych i wykonawczych danej Strony.


Jak widać ACTA nie może kolidować z naszym systemem prawnym, nie narzuca nowych rozwiązań, musi być z nim kompatybilna.


Kwestia 3- Prywatność i ujawnianie informacji


Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie nakłada na Stronę wymogu ujawniania: 
a) informacji, których ujawnienie byłoby sprzeczne z jej prawem, w tym z przepisami 
chroniącymi prawo do prywatności, lub z umowami międzynarodowymi, których jest 
stroną; PL  8    PL 
b) informacji poufnych, których ujawnienie utrudniłoby egzekwowanie prawa lub byłoby 
w inny sposób sprzeczne z interesem publicznym; lub 
c) informacji poufnych, których ujawnienie naruszałoby zgodne z prawem interesy 
handlowe określonych przedsiębiorstw publicznych lub prywatnych.  
2. W przypadku gdy Strona przekaże pisemne informacje na podstawie postanowień niniejszej 
Umowy, Strona otrzymująca te informacje, z zastrzeżeniem swojego prawa i praktyki, 
powstrzymuje się od ich ujawnienia bądź wykorzystania w celu innym niż ten, dla którego 
informacje te przekazano, z wyjątkiem sytuacji, gdy nastąpiło to za uprzednią zgodą Strony 
przekazującej informacje. Według wielu osób ACTA narusza naszą prywatność. Jednak widać, że Umowa nie wymusza podawania informacji poufnych, jeśli wydanie tych informacji jest sprzeczne z naszym system prawnym. Tzn. że kwestia prywatności powinna pozostać na tym samym poziomie co teraz. Zresztą czy w erze facebook'a i googla ktokolwiek może czuć się bezpiecznie? Skoro tak zależy nam na tej prywatności to proponuję zamknąć swoje konta na portalach społecznościowych...


Kwestia 4 - Sądy bez wysłuchania obrony oskarżonego


Każda Strona zapewnia swoim organom sądowym prawo do zastosowania  środków 
tymczasowych bez wysłuchania drugiej strony, w stosownych przypadkach, w szczególności, 
gdy jakakolwiek zwłoka może spowodować dla posiadacza praw szkodę nie do naprawienia 
lub gdy istnieje wyraźne ryzyko, że dowody zostaną zniszczone. W przypadku postępowania 
prowadzonego bez wysłuchania drugiej strony każda Strona zapewnia swoim organom 
sądowym prawo do podejmowania natychmiastowego działania w odpowiedzi na wniosek o 
zastosowanie środków tymczasowych i do bezzwłocznego podejmowania decyzji.


Rzeczywiście ACTA daje możliwość osądzenia bez wysłuchania drugiej strony. Jest to dość kontrowersyjny środek, jednak nie zapominajmy, że został on zakwalifikowany do tzw. grupy środków tymczasowych. W polskim prawodawstwie także można trafić za kratki bez wyroku, np. przy obawie mataczenia i także później otrzymujemy prawo do sprawiedliwego osądzenia.


Kwestia 5 - Obejrzę nielegalnie film na komputerze i trafię do więzieniaKażda Strona ustanawia procedury karne i kary, które są stosowane przynajmniej w 
przypadkach umyślnego podrabiania znaku towarowego lub piractwa praw autorskich lub 
pokrewnych na skalę handlową. Dla celów niniejszej sekcji działania na skalę handlową
obejmują przynajmniej działania prowadzone jako działalność handlowa w celu osiągnięcia 
bezpośredniej lub pośredniej korzyści ekonomicznej lub handlowej.


Procedury karne są stosowane przynajmniej w przypadkach piractwa praw autorskich na skalę handlową. Co oznacza słowo przynajmniej można się domyślać, ale wątpię żeby w demokratycznym państwie prawnym oznaczało pełną inwigilację obywateli, no chyba że mieszkamy w Białorusi (swoją drogą to państwo prawa, a nie prawne...). Osoby, które nie udostępniają nielegalnych plików nie piracą. Zresztą podejrzewam, że nawet upload w sieciach p2p, takich jak BitComet nie można uznać za udostępnianie na skalę handlową, w końcu nie czerpiemy z tego zysków. Co innego z właścicielami takich serwisów jak megaupload. Z drugiej strony, przy prowadzeniu bloga, na którym nielegalnie udostępnimy zdjęcia lub filmy objęte prawami autorskimi, a gdy na tym blogu pojawiają się reklamy, dzięki którym zarabiamy, można uznać za osiąganie korzyści majątkowej...


Kwestia 6 - Dostawca internetowy ma obowiązek podania naszych danych osobowych


Strona może, zgodnie ze swoimi przepisami ustawodawczymi i wykonawczymi, zapewnić
swoim właściwym organom prawo do wydania dostawcy usług internetowych nakazu 
niezwłocznego ujawnienia posiadaczowi praw informacji wystarczających do 
zidentyfikowania abonenta, którego konto zostało użyte do domniemanego naruszenia, jeśli 
ten posiadacz praw złożył wystarczające pod względem prawnym roszczenie dotyczące 
naruszenia praw związanych ze znakami towarowymi, praw autorskich lub pokrewnych i 
informacje te mają  służyć do celów ochrony lub dochodzenia  i egzekwowania tych praw.


Obowiązek taki istnieje dopiero przy wystarczającym pod względem prawnym roszczeniu. Można to porównać do nakazu przeszukania mieszkania i zapewne tak samo jak przy ww. nakazie to prawo nie będzie stosowane w każdej możliwej sytuacji, a tylko w skrajnych przypadkach naruszania praw. Nie wyobrażam sobie, żeby którykolwiek właściciel praw autorskich trudził się rozprawą sądową przeciwko posiadaczowi 20 nielegalnych filmów, który ma je na własny użytek. Zresztą, najpierw musiałby dowiedzieć się, że je posiadamy, a prawa do inwigilacji komputerów nie posiada. Kolejna kwestia, która raczej dotyczy łamiących prawo na skalę handlową niż zwykłych użytkowników komputera.


7 komentarzy:

Anonimowy pisze...

I'm gone to convey my little brother, that he should also pay a quick visit this weblog on regular basis to obtain updated from newest reports.

Also visit my homepage: edu.au

Anonimowy pisze...

I needed to thank you for thiѕ great read!! Ι definitely lovеd eveгy bit of it.
I havе уou book markeԁ to checκ out nеw thіngs you
ρost…

Heгe iѕ mу web blog: turklife.eu

Anonimowy pisze...

When somеone writes аn pаragraph he/ѕhе гetains thе іԁea of a usеr in hіs/hеr mind that how a user сan know it.

So thаt's why this piece of writing is great. Thanks!

my web site ... www.my-deaf.eu

Anonimowy pisze...

Hi, I lοg on to youг blоgѕ ԁaily.
Youг storу-telling stylе is аwesome, κeеp uρ
the good wοrκ!

my webpаge; Http://Bojler.Co/

Anonimowy pisze...

Gоod dау! I cоuld have ѕwoгn
I've been to this blog before but after browsing through many of the articles I realized it's nеw to mе.
Anyhow, I'm certainly delighted I found it and I'll bе book-maгking it and сhecking baсk often!


Feel freе tο surf to my blog pοst Read the Full Report

Anonimowy pisze...

What's Happening i am new to this, I stumbled upon this I've discoѵerеd It positivеly helρful anԁ іt has helρed
me out loaԁs. I am hoping to give a contribution & аіd different users lіκe itѕ helped mе.
Good jοb.

My weblog ... fotograf warszawa

Anonimowy pisze...

I thіnk eνeгything typed was aсtually ѵerу reasonable.
Hοweveг, ωhat about this? what іf you
were tο ωritе a κiller hеaԁline?
I ain't saying your content isn't good, but
what if you adԁеd a title that grаbbed
а ρerson's attention? I mean "Szybka interpretacja przepis�w zawartych w ACTA" is a little boring. You should look at Yahoo's home page and sеe hοω theу wгitе nеws titles to get pеοple to
clicκ. You might try adding а video or a гelated picture οг
twο to get readers intегested abοut ωhat you've got to say. In my opinion, it would bring your posts a little bit more interesting.

Feel free to surf to my web page feelhappy.co